+370 5 2000 111info@bnmfinance.lt
Nemokamas Skaičiuotuvas
restruktūrizavimas įmonėms

Buhalterinės apskaitos kaina

Jeigu Jums reikalingos buhalterinės apskaitos ir kitos paslaugos - pas mus gausite visas apskaitos, teisines ir verslo valdymo paslaugas iš vienų rankų...

Tvarkome visų juridinių asmenų buhalterinę apskaitą, sudarome finansinę atskaitomybę, atstovaujame VMI, SODRA, LR statistikos departamente, LR darbo inspekcijoje, VĮ „Registrų centras“ ar bet kurioje kitoje valstybinėje institucijoje. Šių buhalterinė apskaita reikalauja žinių įvairiausiose srityse: buhalterija, teisė ir kt. Teikdami apskaitos paslaugas vadovaujamės įstatymais, verslo apskaitos standartais, Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos ar Europos sąjungos teisės aktais. Pagal savo Klientų poreikius sudarome jiems apskaitos politiką, kuri privaloma kiekvienai įmonei.

Klientų apskaitos dokumentus galime pasiimti iš jų patys arba priimti savo biure ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Esant poreikiui, dokumentų pateikimo dažnumas galimas kiekvieną darbo dieną. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, esant Klientų pageidavimui, galime sudaryti praėjusio laikotarpio bandomąjį balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą, pateikti pasiūlymus dėl veiklos rezultatų gerinimo ir/ar optimizavimo.

Siūloma apskaitos tvarkymo kaina prasideda nuo 100 Lt (vieno šimto litų) per mėnesį. Kaina kinta atsižvelgiant į Kliento turimų darbuotojų skaičių, išrašomų ir gaunamų sąskaitų faktūrų kiekį per mėnesį, banko pavedimų skaičių, kasos aparatų skaičių, kasos dokumentų kiekį, komandiruočių, naudojamų veikloje automobilių, autorinių ir nuomos sutarčių kiekį, importo ir eksporto procedūrų skaičių bei daugybę kitų kintamų kasdienės veiklos objektų, todėl kiekvieno Kliento atveju paslaugos kaina yra derinama atskiru susitarimu, tačiau ji bet kuriuo atveju yra maždaug 50 procentų mažesnė negu kaina, kurią Klientas mokėtų samdytam įmonėje dirbančiam buhalteriui (įskaitant darbo vietos paruošimo išlaidas, investicijas į biuro techniką, apskaitos programą, atostoginius ir t.t.). Tokiu atveju net ir pati mažiausia verslo įmonė samdydama specializuotą apskaitos paslaugų bendrovę, o ne buhalterį dirbantį pagal darbo sutartį, tik per metus sutaupo nuo 3000 iki 6000 litų !

Keletas pavyzdžių kokią apskaitos paslaugų kainą siūlome:

1. Naujai įsteigta įmonė, laikinai nevykdanti veiklos, su vadovu nėra sudaryta darbo sutartis, reikalingos konsultacijos, atstovavimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, SODROJE, Registrų centre - kaina 100-150 litų/mėn. be PVM.

2. Naujai įsteigta įmonė, veiklos dar nevykdo arba ją vykdo dar menka apimtimi (kelios pirkimo sąskaitos, keli mokėjimai), vadovas jau įdarbintas, jam skaičiuojamas darbo užmokestis - kaina apie 150-200 litų/mėn. be PVM.

3. Įmonė veiklą vykdo paslaugų srityje, neturi kasos aparato, nėra prekių sandėlio bei prekių likučio apskaitos poreikio, dirba 1-3 darbuotojai - kaina apie 200-300 litų/mėn. be PVM.

4. Įmonės veikla paslaugų arba prekybos srityje, dirba nuo 1 iki 5 darbuotojų, reikia apskaityti prekių, skirtų perparduoti apskaitą, sekti sandėlio prekių likučių judėjimą, per mėnesį iki 100 buhalterinių operacijų (pirkimų, pardavimų, mokėjimų) - kaina apie 300-500 litų/mėn. be PVM.

5. Įmonė veiklą vykdo bet kurioje srityje (paslaugos, prekyba, gamyba ir kt.i), dirba iki 10 darbuotojų, buhalterinių operacijų per vieną mėnesį iki 150 vnt. - kaina apie 500-700 litų/mėn. be PVM.

Pateiktuose pavyzdžiuose nurodyta kaina yra tik informacinio pobūdžio, nes su kiekvienu Klientu apskaitos paslaugų kainą yra deriname individualiai.

Tikslesnę buhalterinės apskaitos paslaugų kainą įvardinsime Jums užpildžius kainos užklausą 

Patikėdami savo įmonės apskaitos tvarkymą mums, gausite idealų kainos ir kokybės santykį.

Jeigu esate įmonė, kuriai apskaitą jau tvarko kita apskaitos paslaugų įmonė arba turite samdytą buhalterį - ateikite pas mus, nemokamai įvertinsime Jūsų buhalterinės apskaitos būklę, bei gali būti, kad pasiūlysime žymiai geresnę paslaugų kainos ir kokybės santykį !© Buhalterinė apskaita. Smulkių ir vidutinių įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas..