+370 5 2000 111info@bnmfinance.lt
Nemokamas Skaičiuotuvas
restruktūrizavimas įmonėms

Įmonių steigimas

Teisės, verslo ir apskaitos centras Jums padės steigiant įvairios teisinės formos įmones:

 • Paruošiame visus įmonių steigimo dokumentus;
 • Konsultuojame dėl papildomų dokumentų reikalingumo steigiant, pertvarkant, likviduojant įmonę;
 • Tarpininkaujame derinant steigiamos įmonės dokumentus su notarais; 
 • Įmonių filialų ir atstovybių steigimas, registravimas, pertvarkymas ir  likvidavimas
 • Konsultuojame ir patariame dėl įmonės valdymo struktūros sudarymo, įmonės vadovo ir kitų valdymo organų paskyrimo;

    Jums pageidaujant įregistruosime:

 • akcinę bendrovę (AB);
 • uždarąją akcinę bendrovę (UAB);
 • individualią (personalinę) įmonę;
 • tikrąją ūkinę bendriją;
 • komanditinę ūkinę bendriją;
 • viešą įstaigą;
 • labdaros ir paramos fondą;
 • klubą;
 • bendriją,
 • įsteigsime filialus;

    Jums pageidaujant perregistruosime: 

 • įmonės pavadinimą,
 • buveinės adresą,
 • veiklos pobūdį,
 • valdymo organų pasikeitimų registravimą;
 • įstatinio kapitalo pakeitimus;
 • juridinio asmens įstatus;

    Jums pageidaujant likviduosime juridinį asmenį: 

 • likviduojant įmonę atliekame likvidatoriaus funkcijas:
 • baigiame sandorius su įmonės kreditoriais ir debitoriais;
 • surenkame pažymas apie įmonės atsiskaitymą su valstybės institucijomis;
 • sudarome įmonės likvidacinį aktą bei paskirstome akcininkams (savininkams) likusį turtą, sunaikiname antspaudus;
 • paruošiame ir priduodame dokumentus į archyvą;
 • įmonę išregistruojame iš Juridinių asmenų registro.

    Jums pageidaujant prisiimsime vesti įsteigto juridinio asmens buhalterinę apskaitą:

 • smulkių ir vidutinių įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas kompiuterizuota buhalterine programa;
 • konsultacijos Įmonių buhalterinės apskaitos, mokesčių klausimais;
 • apleistos buhalterinės apskaitos sutvarkymas;
 • finansinės atskaitomybės sudarymas, ataskaitų, deklaracijų parengimas;
 • Auditoriaus paslaugos;


© Buhalterinė apskaita. Smulkių ir vidutinių įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas..